mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
Rok szkolny 2020/2021